Đánh giá An toàn thông tin

Security Assessment Service

Đánh giá an toàn cấu hình bảo mật

Là cách thức đánh giá tình trạng hay mức độ tuân thủ của hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng/ bảo mật đang vận hành so với các tiêu chuẩn bảo mật của quốc gia hay quốc tế (2132, ISO27001, PCIDSS, CIS, NIST, CSF, …), từ đó đưa ra các rủi ro đang tồn tại trong hệ thống, đảm bảo rằng các giải pháp phòng thủ cho hệ thống công nghệ thông tin vẫn hoạt động hiệu quả và đúng mục đích sử dụng.

Lợi ích

  • Chủ động loại bỏ những cấu hình mặc định không an toàn khi triển khai cài đặt mới hệ thống, cũng như sai sót trong cấu hình đối với hệ thống đang vận hành.
  • Kiểm tra và đề xuất phương án tối ưu cấu hình bảo mật.
  • Chủ động tối ưu các cấu hình bảo mật, gia cố toàn bộ hệ thống ATTT, giảm thiểu nguy cơ bị tấn công và tấn công lây lan do các điểm yếu cấu hình an toàn bên trong hệ thống.
  • Duy trì và đảm bảo cấu hình, bản vá lỗ hổng cho toàn hệ thống.
  • Cải thiện bảo mật trong hệ thống để đảm bảo cho công việc kinh doanh, vận hành của hệ thống.
  • Tối ưu cấu hình các trang thiết bị bảo mật, tăng hiệu quả đầu tư.
  • Cải thiện quy trình và cách thức định kỳ kiểm tra, duy trì ATTT.

Đăng ký nhận tin tức mới nhất

Đăng kí ngay để nhận tin tức mới nhất về các dịch vụ, giải pháp và các ưu đãi, chính sách mới nhất của HPT Cyber Security