Về HSE

Trung tâm An toàn thông tin HSE

Trung tâm An Toàn Thông Tin (HSE) trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo ATTT, quyền riêng tư và tính liên tục trong kinh doanh.

Trung tâm HSE cung cấp bộ dịch vụ ATTT chuyên sâu, bảo mật tổng thể, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế nhằm giải quyết hiệu quả mọi bài toán khó về an ninh với giá cả hợp lí và uy tín, chuyên nghiệp và chất lượng.

Chúng tôi tự hào là đơn vị được xây dựng bởi đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đạt nhiều chứng chỉ quốc tế về ANTT.

0 %
Secure Service
0 +
Experts Team
0 +
Clients Protection
0 %
Secure Service
0 +
Experts Team
0 +
Clients Protection

How We Work

Chất lượng - Hiểu quả - Tin cậy - An toàn

Với năng lực chuyên sâu cùng đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm và trình độ, HSE tự tin rằng giải quyết được mọi bài toán bảo mật của Khách hàng với các dịch vụ ATTT linh hoạt và tối ưu.

Bước 01

Phân tích dữ liệu công ty

Bước 02

Phân loại các yêu cầu đặc biệt

Bước 03

Thực hiện các bước bảo mật

How We Work

Chất lượng - Hiểu quả - Tin cậy - An toàn

Với năng lực chuyên sâu cùng đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm và trình độ, HSE tự tin rằng giải quyết được mọi bài toán bảo mật của Khách hàng với các dịch vụ ATTT linh hoạt và tối ưu.

Bước 01

Phân tích dữ liệu công ty

Bước 02

Phân loại các yêu cầu đặc biệt

Bước 03

Thực hiện các bước bảo mật

Play Video

Our Team

Đội ngũ Chuyên gia của HSE

HSE Team

Our Team

Đội ngũ Chuyên gia của HSE

HSE Team

Trung tâm HSE cung cấp bộ dịch vụ ATTT chuyên sâu, bảo mật tổng thể, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế nhằm giải quyết hiệu quả mọi bài toán khó về an ninh với giá cả hợp lí và uy tín, chuyên nghiệp và chất lượng.

Địa chỉ

Copyright © 2021 HPT Cyber Security