Dịch vụ ủy quyền giám sát Microsoft 365

MSS for Microsoft 365

Dịch vụ tăng cường khả năng cảnh báo sớm các rủi ro ATTT đối với sản phẩm Microsoft 365, thường trực giám sát và cảnh báo với khả năng tích hợp triển khai nhanh chóng, dễ dàng mở rộng, triển khai tức thời

 

Lợi ích từ dịch vụ

  • Thu thập, phân tích, cảnh báo và quản lý lưu trữ tập trung các sự kiện bảo mật trên Microsoft 365.
  • Mở rộng thời gian lưu trữ, phân tích so với ngày mặc định của Microsoft.
  • Cảnh báo rủi ro về mặt dữ liệu, truy cập của người dùng, hành vi bất thường.
  • Xử lý cảnh báo, quản lý chính sách cảnh báo phát hiện tấn công.
  • Làm giàu thông tin chủ thể, nguồn tấn công từ hệ thống Threat Intelligence của HPT.

Điều kiện triển khai

  • Cung cấp ủy quyền chia sẻ dữ liệu vận hành của Microsoft tích hợp vào HPT SOC.
  • Cung cấp khả năng phân tích (ngữ cảnh, hành vi) và cảnh báo bất thường (dấu hiệu tấn công, vi phạm ATTT) dựa trên dữ liệu doanh nghiệp đã đồng ý chia sẻ với Microsoft.

Đăng ký nhận tin tức mới nhất

Đăng kí ngay để nhận tin tức mới nhất về các dịch vụ, giải pháp và các ưu đãi, chính sách mới nhất của HPT Cyber Security