Dịch vụ tích hợp với hệ thống giám sát Azure Sentinel

MSS for Azure Sentinel

Dịch vụ cung cấp khả năng xây dựng hệ thống SIEM trên môi trường cloud của Microsoft: cung cấp nguồn lực vận hành cùng với dịch vụ tư vấn, xây dựng, triển khai, vận hành, giám sát và quản lý bảo mật bằng công nghệ Azure Sentinel được mở rộng khả năng giám sát với nguồn lực của TT An toàn thông tin HPT.

Lợi ích dịch vụ

 • Cung cấp nhân sự tư vấn, xây dựng quy trình, triển khai tích hợp và trực tiếp vận hành giám sát 24×7
 • Thực hiện giám sát, phân tích và đưa ra cảnh báo về ATTT.
 • Phối hợp điều tra, truy vết và ứng cứu sự cố khi có sự cố xảy ra.
 • Tư vấn công nghệ tích hợp các thiết bị trong phạm vi giám sát.
 • Xây dựng và tinh chỉnh các tập luật, câu truy vấn nhận diện, phân tích cảnh báo.
 • Tư vấn thiết kế quy trình tự động hóa xử lý Incident (Playbook).
 • Tích hợp nguồn thông tin tình báo về dấu hiệu tấn công, dự đoán trước tấn công từ phía HPT SOC

Điều kiện triển khai

 • Doanh nghiệp đã có Azure Sentinel hoặc dự kiến triển khai Azure Sentinel.
 • Doanh nghiệp đã có Azure Subscription.
 • Doanh nghiệp cấp quyền cho HPT truy cập Azure Sentinel.
 • Dịch vụ có thể cung cấp với hình thức OnPremise kết hợp với Azure Sentinel (Hybrid Model).

Đăng ký nhận tin tức mới nhất

Đăng kí ngay để nhận tin tức mới nhất về các dịch vụ, giải pháp và các ưu đãi, chính sách mới nhất của HPT Cyber Security