Dò quét lỗ hổng bảo mật

Vulnerability Assessment

Dò quét lỗ hổng bảo mật là gì?

Được thực hiện bằng các công cụ dò quét chuyên dụng, kết hợp chuyên gia và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISSAF, OSSTMM, PTES và quy trình đánh giá bảo mật của ECCouncil được xây dựng từ phía đội ngũ chuyên gia của HPT, bao gồm việc dò quét cho:
 • Máy chủ dịch vụ & Cơ sở dữ liệu
 • Hạ tầng mạng (bao gồm các thiết bị mạng và bảo mật)
 • Ứng dụng.

Lợi ích

 • Chủ động dò tìm diện rộng các lỗ hổng,các điểm yếu bảo mật tồn tại trên hầu hết các điểm trong một hệ thống CNTT
 • Nhận diện và thực hiện khắc phục sớm lỗ hổng chưa được vá
 • Giảm thiểu khả năng kẻ xấu tấn công mạng vào hệ thống và làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương pháp thực hiện


Máy chủ dịch vụ & CSDL

 • Dò quét tự động các đối tượng
 • Nhận diện lỗ hổng và mức độ nghiêm trọng tương ứng
 • Gửi kết quả dò quét

Hạ tầng mạng (thiết bị mạng và bảo mật):

 • Dò quét tự động hạ tầng mạng, các thiết bị
 • Ghi nhận kết quả dò quét, mức độ nghiêm trọng tương ứng
 • Gửi kết quả dò quét
Ứng dụng:
 • Dò quét tự động các giao tiếp giữa client – backend xử lý
 • Xác định các lỗ hổng ngoài phạm vi nghiệp vụ của ứng dụng
 • Định kỳ dò quét hay khi có ứng dụng mới
 • Cung cấp báo cáo sau kết quả dò quét.

Đăng ký nhận tin tức mới nhất

Đăng kí ngay để nhận tin tức mới nhất về các dịch vụ, giải pháp và các ưu đãi, chính sách mới nhất của HPT Cyber Security